Aplikasi Email Pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka
       
UTAMA
TATACARA PENETAPAN EMAIL
TATACARA PENETAPAN WIFI
TATACARA RESET KATALALUAN
PORTAL
Manual Penggunaan Microsoft Outlook Live >> Bagi Penggunaan Kali Pertama
     
 
TERDAPAT 2 CARA UNTUK MENGAKSES AKAUN EMAIL ANDA
   
  1. Melalui Portal UTeM --> SMP ( Sila Rujuk Tatacara Penetapan Email Alternatif )
  2. Melalui URL http://mail.office365.com
   
   
Melalui URL http://mail.office365.com
1. Pergi ke url http://mail.office365.com
2. Paparan antaramuka Windows Live akan muncul pada skrin.
Masukkan noMatrik@student.utem.edu.my di ruangan Windows Live ID, dan 12345678 pada ruangan Password
3.

Klik butang Sign In. Antaramuka Provide account information akan dipaparkan.

Anda dinasihatkan untuk mengikuti kesemua arahan yang disediakan ini untuk memastikan anda tidak mempunyai sebarang masalah untuk mengingati segala maklumat penting yang telah dimasukkan dan tiada kesukaran untuk mengakses noMatrik@student.utem.edu.my pada masa akan datang.