Aplikasi Email Pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka
      ENGLISH
UTAMA
TATACARA PENETAPAN EMAIL
TATACARA PENETAPAN WIFI
TATACARA RESET KATALALUAN
PORTAL

Pusat Komputer Universiti Teknikal Malaysia Melaka dengan kerjasama Microsoft di bawah program Microsoft Office365 telah menyediakan perkhidmatan email untuk semua pelajar UTeM yang bukan sahaja boleh digunakan semasa pengajian, tetapi boleh digunakan lagi sepanjang hayat.

Email merupakan salah satu cara komunikasi yang penting dan cepat. Dengan adanya akaun email NoMatrik@student.utem.edu.my kepada setiap pelajar, hubungan komunikasi di antara pelajar dan juga pihak pentadbir/akademik UTeM menjadi mudah. Akaun email ini adalah akaun email rasmi bagi setiap pelajar UTeM. Segala maklumat penting akan disebarkan melalui akaun email ini untuk pengetahuan dan makluman semua pelajar.

Antara kemudahan yang disediakan ialah:

  PERHATIAN:
 
  1. Terdapat dua cara untuk anda mengakses email anda;
  2. Bagi pelajar baru atau pelajar yang belum pernah menggunakan perkhidmatan email UTeM, anda boleh mencapai email anda melalui ikon OAS di Portal UTeM.
  3. Katalaluan untuk akses email anda buat pertama kali adalah 12345678. Sila rujuk TATACARA PENETAPAN EMAIL
  4. Sekiranya anda terlupa katalaluan PORTAL tetapi anda ingat katalaluan email sila gunakan TATACARA RESET KATALALUAN PORTAL
  5. Sekiranya anda terlupa kedua-dua katalaluan PORTAL dan EMAIL UTeM, sila hubungi talian HELPDESK 06- 331 6328 atau datang sendiri ke PUSAT KOMPUTER untuk bantuan.